Vertrekpunt

Andere klantverwachtingen, een vernieuwd producten- en/of dienstenaanbod, fusies in de markt. Veranderende bedrijfsomstandigheden vragen een gepast antwoord. De C²RM Workshop zorgt ervoor dat u en uw team klaar zijn om dat antwoord te bieden. 

Natuurlijke voorkeur als basis voor groei

De C²RM Workshop vertrekt vanuit de natuurlijke voorkeur van uw organisatie. Er gaan immers heel wat processen schuil achter en tussen mensen die met elkaar samenwerken. Het in kaart brengen van deze processen verheldert de natuurlijke voorkeur van uw organisatie en/of uw medewerkers.

De C²RM Workshop vertrekt vanuit de natuurlijke voorkeur van uw organisatie. Er gaan immers heel wat processen schuil achter en tussen mensen die met elkaar samenwerken. Het in kaart brengen van deze processen verheldert de natuurlijke voorkeur van uw organisatie en/of uw medewerkers.

De C²RM Workshop helpt u om deze processen beter te begrijpen en uw natuurlijke voorkeur bloot te leggen. Voor een organisatie die meer en beter wil samenwerken kan dit tot een vruchtbare groei en blijvende verdieping leiden.

Dit zijn de drie natuurlijke voorkeuren waar bedrijven aansluiting bij vinden:

 1. De Procesgerichte organisatie
 2. De Productgerichte organisatie
 3. De Relatiegerichte organisatie


De Procesgerichte organisatie

“U bent klant 3316. Verwacht onze levering in de loop van volgende week.”

De natuurlijke voorkeur bij een productgerichte organisatie gaat uit naar de interne procedures. De medewerkers bekijken en beoordelen de organisatie vanuit (het standpunt van) de organisatie. In dit soort van organisatie heb je goed gewerkt als je klantvragen met een minimum aan kosten en tijd afhandelt.

Wat brengt een productgerichte organisatie uit balans?

 • de komst van een concurrent
 • klantvragen die afwijken van de procedures
 • veranderende gewoonten

Waar kan een productgerichte organisatie in groeien?

 • aandacht besteden aan een betere klantrelatie
 • het verbeteren van de verkoopsorganisatie


Productgerichte organisatie

“Bespaar tot 30% op uw telefoonfactuur. Mis deze kans niet en bestel nu!“

De natuurlijke voorkeur in dit soort verkoopgerichte organisatie concentreert zich op het eigen aanbod. Het team kijkt vanuit de eigen organisatie naar de potentiële klant. In een klantgerichte organisatie heb je pas goed gewerkt als je snel en veel nieuwe klanten maakt. Klantvragen die meer tijd en aandacht vragen, frustreren het team. Er heerst soms een concurrentiesfeer tussen de teamleden onderling.

Wat brengt een klantgerichte organisatie uit balans?

 • wanneer de klantvraag vereist dat afdelingen goed samenwerken
 • wanneer prijzen dalen
 • wanneer klanten klagen

Waar kan een klantgerichte organisatie in groeien?

 • het verbeteren van de interne organisatie
 • aandacht besteden aan een betere klantrelatie

De Relatiegerichte organisatie

“Wat had u nog meer van ons verwacht en kreeg u niet? Dan doen we dat!”

De natuurlijke voorkeur in een relatiegerichte organisatie is mensgericht, en concentreert zich bijna uitsluitend rond het klantvoordeel. Het team kijkt vanuit het standpunt van de trouwe klant naar de eigen organisatie. In dit soort organisatie heb je pas goed gewerkt als de klant volledig tevreden is. Wie zich grenzeloos en onvermoeibaar inzet in het oplossen van de klantvraag, maakt het management gelukkig. Commerciële druk veroorzaakt stress.

Wat brengt een relatiegerichte organisatie uit balans?

 • (commerciële) tijdsdruk
 • een klant die niet goed weet wat hij wil
 • vertrekkende werknemers

Waar kan een relatiegerichte organisatie in groeien?

 • het verbeteren van de interne organisatie
 • het verbeteren van de verkoopsorganisatie

en doe de C²RM Scan C²RM