Erkenning

Als dienstverlener vindt Reginald Verhofstede het uitermate belangrijk om het eigen proces voortdurend in vraag te stellen en te optimaliseren.

Daartoe schakelde hij twee externe auditbureaus in. Verder bevraagt hij zijn klanten op regelmatige basis tijdens het proces.

Door PHUSO

“Reginald Verhofstede geeft blijk van een uitermate analytische ingesteldheid, is rationeel en kritisch in zijn analyse, baseert beslissingen op feiten en cijfers en weet duidelijke prioriteiten te stellen. Tevens is het conceptueel denken zeer goed ontwikkeld, wat blijkt uit het feit dat hij precieze relaties legt tussen problemen, mensen en afdelingen binnen een bepaald bedrijf.

Een taal aangepast aan het publiek

Hij is flexibel en blijft efficiënt functioneren in een omgeving met onuitgesproken agenda’s en weerstanden. De heer Verhofstede neemt grote hoeveelheden informatie op met alle verbanden en relaties en leeft zich heel sterk in in de situatie waarin hij terecht komt.

Tijdens de presentatie hanteert hij een aangename, vlotte manier van spreken. Hij spreekt in een taal die aangepast is aan het publiek tot wie hij zich richt.

Zijn verhaal is goed onderbouwd en keuzes en beslissingen worden gemotiveerd. Hij tracht in alles volledig te zijn en hij laat zich niet van de wijs brengen door lastige vragen.

Een accurate aanpak, incusief opvolging

Organisatorisch geeft de heer Verhofstede blijk van een proactieve en actiegerichte werkmethode, een efficiënte voorbereiding en systematische, accurate aanpak, inclusief opvolging en controle. 

Klanten worden op een gerichte, aangepaste wijze benaderd, met veel aandacht voor een diepgaande probleemanalyse en een grondige intake. Er wordt steeds overleg gepleegd, hiërarchische lijnen worden gerespecteerd en hij gaat ook zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Voorstellen en oplossingen worden steeds aangepast aan de specificiteit van de klant.”

Door Qfor

Behoefte analyse

Op basis van een verkennend gesprek om de behoeften te detecteren krijgt de klant een verslag waarin een voorstel van aanpak wordt uitgeschreven. Inhoud, methodiek en structurering van het project zijn gedetailleerd uitgeschreven.

Materiaal en tools

A-Switch beschikt over het nodige materiaal om de workshops te begeleiden en te animeren. De organisatie maakt onder meer gebruik van een managementscan, dagboek, huiswerkopdrachten en een presentatie. Basistemplates zijn uitgewerkt. 

Tussentijds feedbacksysteem

A-Switch heeft een tussentijds feedbacksysteem uitgewerkt waarbij zowel mondeling als schriftelijk feedback gevraagd wordt aan de deelnemers. Uit het lopende project blijkt dat er tussentijdse feedbackmomenten plaatsvinden met de opdrachtgever om het verloop te optimaliseren.

Eindevaluatie en kwaliteitssysteem

Op het einde van een project zal A-Switch een eindevaluatie doen. Hiervoor zal een document worden opgemaakt waarin alle resultaten van het project, de feedbackformulieren en andere relevante informatie worden opgenomen. 

Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de feedback en evaluaties van klanten waarbij elk project zal afgesloten worden via een debriefing. (…) Uit de audit blijkt dat de organisatie op basis van feedback, evaluaties en klachten haar werking bijstuurt en continu zoekt naar verbetering.

Het gaat pas echt werken als een team besluit het voor zichzelf te doen. Voor die motivatie zorgen wij.

Reginald Verhofstede
Erkend advies en opleidingsverstrekker

Todo: handmatig of automatisch lees ook items ingeven ?