Privacy statement


Het privacybeleid van A-Switch bv is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Op dit privacybeleid is de regelgeving zoals beschreven in de GDPR van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

A-Switch BV verwerkt persoonsgegevens voor relatiebeheer. De verwerking heeft betrekking op marketing, verkoop, hosting, implementatie, opleiding en onderhoud van CRM software en de daarbij betrokken personen, medewerkers en leveranciers.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen combineren met informatie uit andere bronnen. Hierdoor kunnen wij de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en ons relatiebeheer optimaliseren.

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek en/of gebruik van aswitch.be. Hiervoor gebruiken wij diverse technieken zoals het verwerken van webformulieren, cookies en webbeacons.

Waar worden persoonsgegevens voor gebruikt:

  • Voor alle werkzaamheden die voor de continuïteit van A-Switch BV van belang zijn.
  • Voor het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties zoals beschreven in onze Missie en Visie.

Rechten van betrokkene:

Als iemand van de rechten van betrokkene in de GDPR gebruik wil maken, kan die ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@aswitch.be. Na verificatie zal daar zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven worden.

Cookies kunnen uitgeschakeld worden in de browser.