De C²RM Scan is een nulmeting

C²RM Scan als uitgangspunt

De C²RM Scan brengt de huidige en de gewenste situatie van uw organisatie in kaart. Deze resultaten worden meegenomen als uitgangspunt bij de C²RM Workshop. 

We meten op 6 dimensies:

  1. Strategie
  2. Klantinformatie
  3. Klantrelatie
  4. Technologie
  5. Organisatie
  6. Beloning

Wat is het resultaat?

Betrokkenheid

De uitnodiging om zich bij de aanvang van het project uit te spreken over de huidige en de gewenste situatie maakt elke deelnemer vanaf de start betrokken.

Inzicht

De verschillen tussen management  en collega’s onderling scheppen ruimte voor een gesprek vanuit concrete aanknopingspunten.

Concreet actieplan

Vanuit concrete aanknopingspunten is het mogelijk het actieplan op te stellen en dit vanuit de 6 dimensies.