C²RM - van plan naar praktijk

We creëren betrokkenheid bij het team door hen uit te nodigen de C²RM Scan te doen. Zelfs als een medewerker besluit de scan niet te doen, is er een vorm van betrokkenheid gegenereerd.

1. De C²RM Scan

De C²RM Scan is een nulmeting. Het brengt de huidige en de gewenste situatie van uw organisatie in kaart. Deze resultaten worden meegenomen als uitgangspunt bij de C²RM Workshop.

Elke deelnemer bepaalt het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. De verschillen tussen collega’s en management scheppen een veilige ruimte voor een gesprek vanuit concrete aanknopingspunten.

>>> Doe de C²RM Scan

2. De C²RM interactieve lezing

Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan een interactieve lezing van 1 ½ uur. Tijdens deze lezing ervaren deelnemers dat er meer alternatieven zijn dan steeds opnieuw andere oplossingen zoeken:

 • Optie 1: de oplossing voldoet, maar niemand heeft het ingezien
 • Optie 2: de oplossing voldoet na een kleine aanpassing
 • Optie 3: er is nood aan een totaal nieuwe oplossing

3. De C²RM Workshop

We trekken het begrip CRM open van één dimensie (technologie) naar zes dimensies. En niet alleen het begrip krijgt meer ruimte, we willen ook alle medewerkers actief betrekken in het proces.

De centrale vraag is: “Hoe kunnen we met meer energie, meer creativiteit, meer begrip, meer klantgerichtheid, meer plezier, meer trots en meer dialoog steeds beter samenwerken?”

In de workshop besteden we ruim aandacht aan de WAAROM-vraag, die zich sowieso stelt bij elke vorm van vernieuwing. Resultaat: De nieuwe oplossing of procedure wordt gedragen vanuit het team.

DOELGROEP

Medewerkers én leidinggevenden doen mee! Want in het engagement om deel te nemen bevestigt de leidinggevende wat hij of zij beoogt.  

We werken graag met gemengde groepen omdat de "Wanneer heb ik goed gewerkt?"-vraag dan meestal leidt tot heel verschillende antwoorden. We verkiezen groepen van 8 tot 12 deelnemers.

PROGRAMMA

 • Deel 1: Interactieve lezing met uitgebreide oefeningen
 • Deel 2: Uitwerken van één case naar keuze
 • Deel 3: Deelnemers presenteren hun case

Duur: 4 halve dagen in 1 maand.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

 • Eigen voorbeelden primeren boven studiemateriaal.
 • Theorie wordt gegeven in functie van de praktijk.
 • Persoonlijke opdrachten maken integraal deel uit van het proces.

DIDACTIEK

Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van de volgende modellen:

 • "Understanding the Corporate Lifecycles" - I. Adizes
 • "Geweldloze Communicatie" - M. Rozenberg
 • "Output management" - F. Vandendriessche
 • "Trainingsmethode” - K. de Galan, uit de school voor trainingen

Neem contact op met A-Switch

Reginal Verhofstede

Het gaat pas echt werken als een team besluit het voor zichzelf te doen.

Voor die motivatie zorgen wij.

Reginald Verhofstede
Erkend advies en opleidingsverstrekker