Verandering  gebeurt niet op aanvraag. Verandering stelt zich als een feit.

Grootste Belgische wijnimporteur op de fles - Bron: standaard.be

Als er niets zou kunnen veranderen (binnen) in de onderneming of (buiten) in de markt, dan zou deze succesvolle wijnhandel een formule gevonden hebben waar ze niets aan hoefden te veranderen. Of sterker: waar ze maar beter niets aan veranderden: MAKE-NO-WAVES!

Helaas gebeurt de veranderlijkheid van de dingen niet op aanvraag, maar stelt ze zich als een feit. De vraag is daarom niet óf de dingen zullen veranderen, maar hóe we met die verandering zullen omgaan.

De idee van de onveranderlijkheid der dingen gaat uit van ons verlangen naar zekerheid. En dat verlangen naar zekerheid bouwt een stuk veiligheid in het ondernemen. Het probleem ontstaat als het verlangen naar zekerheid groter wordt dan het vertrouwen dat we wel degelijk oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen die voortvloeien uit die immer veranderlijke wereld.

"Met angst als raadgever sloeg de ondernemer zijn zekerheid als een paal in drijfzand."

Veranderingen in de markt kondigen zich aan

Quote: [ ... Hij heeft de veranderingen op de wijnmarkt niet zien aankomen of heeft er te laat op gereageerd: de opkomst van nieuwe wijnlanden, de doorbraak van de natuurlijke wijnbouw, de prijsconcurrentie, de veranderingen in de horeca en de verkoop via het internet ...] – Bron: standaard.be

Veranderingen in de markt kondigen zich aan als dinosauriërs aan de horizon. Langzaam en niet te stuiten. Wie echter 's ochtends de kantoordeur opent en een dino voor de deur ziet staan, heeft iets niet gezien. Dat is een andere vraag.

De gnoes in Afrika gaan in een kring staan als er leeuwen in de buurt zijn. Elke neus in een andere richting. Hoe meer oogpunten op de markt, hoe groter het meningsverschil, hoe stabieler de onderneming. In een veranderende markt wordt de vraag dan: "Hoe houden we zoveel mogelijk neuzen in zoveel mogelijk richtingen en komen we toch tot iets werkbaars?"

Een commerciële onderneming in rollend materieel gooide het roer om toen de leidinggevende zich realiseerde (na het verlies van een grote klant) dat de klantvraag vereiste dat afdelingen meer zouden samenwerken. Door sterk in te zetten op KPI's  per afdeling waren collega's concurrenten geworden. Het raakt me nog steeds wanneer ik terugdenk hoe deze CEO voor zijn troepen stond en de verandering aankondigen met de woorden: "Onze klanten weten dat wij het van elkaar niet weten, dat is voor mij onaanvaardbaar."Veranderingen binnen de organisatie

Quote: [... nog altijd geleid door de inmiddels 71-jarige patriarch ...] – Bron: standaard.be

De woordkeuze doet een grote afhankelijkheid vermoeden van de organisatie aan haar oprichter. Deze afhankelijkheid maakt het moeilijker om rond interne veranderingen op een duurzame manier beleid te voeren. Het risico op verwarring tussen het bezitten en het besturen van de onderneming is groot. Meningsverschillen die de onderneming stabiliteit zouden kunnen geven, ontaarden sneller in heuse stammenoorlogen.

Uit: Adizes - Understanding the corporate lifecycle: "... the company must find a life apart from that provided by its founder. So long as the Adolescent company does well, investors and the Board regard the Founder as a genius with a golden touch. However, when [...] profits decline, [...] the Founder, accustomed to the magic of adoration, is instantly transformed into a goat who is no longer up to the task of leadership."

Vertrouwd worden met de zekerheid dat een grotere autonomie van de onderneming ten opzichte van haar oprichters de onderneming sterker maakt is misschien een van de grootste uitdagingen waar de ondernemer voorstaat.Met veel respect voor het menselijke drama

Met veel respect voor het menselijke drama

Met veel respect voor het menselijke drama en de pijn die schuilgaat achter het niet lukken van een onderneming vind ik toch dat er iets natuurlijks uitgaat van dit proces. Denk maar aan de grootbanken die zich terugplooien uit het straatbeeld, wat de ruimte opnieuw opent voor de meer persoonlijke zelfstandige bankier.

Als goede ondernemers zijn we niet afhankelijk van toeval, er is tijd om te sturen. En hoe meer we samenwerken met klanten en collega’s, hoe meer tijd we kopen om antwoorden te zoeken op de uitdagingen die voortvloeien uit een immer veranderlijke markt.

Reginald Verhofstede
C²RM Teamcoach

A-Switch

----------------------------------------------------------------------

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Deze licentie staat anderen toe mijn werk te verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt op mijn werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang A-Switch maar genoemd wordt als originele maker.