Over (de illusie van) motivatie meten en de onverwoestbare kracht van passie.

Passie of motivatie? Het is niet wat ik denk.

Ik hoor een manager tegen zijn medewerker zeggen: "Bel die mensen! Met het sturen van e-mails alleen gaan we die afspraak niet krijgen." Zijn woorden hangen nog warm in de lucht of de medewerker stuurt toch een e-mail."Dat hij het belangrijk vindt en graag een afspraak wil." Het antwoord van zijn correspondent laat niet op zich wachten: "Dat een afspraak nu niet past, misschien later." 

Wat is hier aan de hand?

Waarom voelt deze manager de noodzaak om zijn medewerker te bevelen? Wat doet dit met de medewerker? Wat zijn de gevolgen voor de leidinggevende? 

"Gebrek aan motivatie", fluistert de manager mij toe. De ziekte heeft nu een naam en dat lucht op. Nu de remedie. "Weet u in hoeverre uw mensen gemotiveerd zijn?", sist een slimme consultant onze aarzelende manager toe. "Neen, dat weet ik dit niet", bedenkt hij in stilte. Zou daar een oplossing voor bestaan?"

De (illusie van het) meten van motivatie

Toen ik later hoorde dat deze organisatie een "Motivation Barometer" had ingevoerd en ik mij herinnerde hoe ze met elkaar omgingen, dacht ik: “Wie bedenkt nu een barometer die motivatie bij mensen meetbaar maakt?” En vooral: “Welke motivatie zit achter het meten van motivatie?” 

Als u en ik aanvaarden dat ik u niet kan motiveren, maar dat ik u wel kan helpen om de motivatie opnieuw bij uzelf te vinden, hoeveel vormen van motivatie zijn er dan? En op basis van welke vragen brengen we die dan in kaart?

Wij gemotiveerd

22% van de medewerkers heeft de barometer ingevuld, hoorde ik. Met deze score is elk referendum ongeldig. "Voorzitter gooit handdoek in de ring", koppen de kranten dan. Als slechts 1/5 van medewerkers de motivatie voelt om de motivatie te meten, dan zegt dit toch alles over de motivatie rond het idee van een "Motivation Barometer", dacht ik bij mezelf. Toch niet.

De HR-manager haast zich naar de CEO: "Dat het invullen van de barometer opgenomen moest worden in het jaarlijkse evolutiegesprek." Nog zo'n verplicht nummertje. En zo geschiedde. 

Jij gemotiveerd

De medewerker getuigt:  “Ik hou ervan zelfstandig te kunnen werken. Mijn manager heeft helaas de gewoonte om bij elke vraag telkens opnieuw zijn oplossing te verkopen. Hij luistert selectief. Toen ik bevraagd werd over mijn motivatie via de "Motivation Barometer" bleek voor mijn zorg geen ruimte te zijn.
Het voelt alsof diegene die de "Motivation Barometer" bedacht hebben op voorhand wisten wat ze wilde rapporteren. Wrevel met managers staat daar niet tussen. Dus besloot ik om de "Motivatie Barometer" niet in te vullen. Liever geen feedback dan valse feedback. Tot mijn manager beval dat het invullen gold als criterium in onze jaarlijkse beoordeling. Nu vult iedereen hem in.” 

Iedereen gemotiveerd

De manier waarop deze manager omgaat met het teamoverleg, blijft voor heel wat wrevel zorgen, maar volgens de cijfers is iedereen gelukkig. Het is bij deze organisatie niet de slimste, de meest ondernemende of diegene met vernieuwende ideeën die goed werk levert. Het is diegene die zich het best weet aan te passen aan de regels van dit spel. 

Er zijn ook mensen die dit spel niet overleven. De omgekeerde redenering geldt dus ook. Deze medewerker  zag een collega, die je spontaan zou bijspringen, veranderen in een schijnbaar gemotiveerde collega . Hij doet nu enkel nog wat moet. 

Passie of motivatie? Het is niet wat ik denk

Passie is datgene wat ervoor zorgt dat we kunnen doen wat wij graag willen doen of de moed vinden om te doen wat noodzakelijk is. Een gedeelde passie suggereert een verbondenheid die maakt dat we van elkaar begrijpen dat we soms lukken en soms mislukken.

Ik sprak vorige week iemand die gepassioneerd vertelde hoe zij met vrijwilligers probeert een oud kasteel toegankelijk te maken voor een breed publiek. Haar passie is datgene wat ervoor zorgt dat de vrijwilligers spontaan meer doen dan verwacht en niemand precies kan zeggen waarom. 

Een regioverantwoordelijke zei me vorig jaar: "De passie is weg." Zijn directeur had hem toegesnauwd: "Het is niet aan u om hierover uitspraken te doen." Goed voorbereid had hij geprobeerd duidelijk te maken dat het slecht functioneren van de serviceafdeling het bedrijf schade toebracht. De directeur erkende de oprechte zorg van deze regioverantwoordelijke niet.

Als de manager vindt dat het de medewerkers ontbreekt aan motivatie dan ligt dat niet aan de medewerkers maar aan de manager. Het is feedback die de manager ongevraagd en geheel gratis krijgt over de mate waarin hij/zij zich verbonden voelt met de zorg van de medewerker. 

De passie bloeit dan ook bij diegenen die goed voor elkaar willen zorgen. Althans, dat is wat ik bij gepassioneerde mensen herken. 

Reginald Verhofstede
C²RM Teamcoach

A-Switch

----------------------------------------------------------------------

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Deze licentie staat anderen toe mijn werk te verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt op mijn werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang A-Switch maar genoemd wordt als originele maker.