C²RM - van plan naar praktijk

Customer & Colleague Relationship Management (C²RM) sluit aan bij de wens om medewerkers en klanten opnieuw centraal te stellen. 

De aanleiding hiervoor ligt vaak in de ervaring dat systemen en procedures maar in beperkte mate een antwoord bieden op de uitdagingen waar we voorstaan. Uiteindelijk gaat het pas écht werken als een team besluit het voor zichzelf te doen.Waarom vinden we het lastig

Nieuwe systemen en procedures zijn voor mensen vaak abstracties van hun dagelijkse praktijk. Een kleine groep specialisten (managers, IT’er, Consultants, …) zijn dan dat ene oog in het land der blinden. Het effect hiervan is dat medewerkers, uit een gevoel van onwetendheid, zich niet écht durven uit te spreken.

Veel projecten sneuvelen daarom niet doordat het concept niet goed is uitgedacht, maar veel vaker doordat het in de praktijk zo niet werkt. Een zogezegde buy-in op de oplossing wordt onmiddellijk een buy-out op de veranderwens.

Waarom de praktijk zo niet werk

Natuurlijk is veranderen vanuit oplossingen (technologie, processen, …) herkenbaar en gemakkelijk. Het probleem hiermee is dat je een inventarisatie krijgt die grotendeels bepaald én beperkt is door de functionaliteiten die leveranciers van mogelijke oplossingen bieden. 

"Als mijn oplossing een hamer is, dan zie ik alleen maar nagels."

In workshops en vergaderingen gaat dit functionele uitgangspunt de basis vormen voor discussie en besluitvorming. Het effect hiervan is: 

  • deze benadering is zo concreet dat ze geen ruimte laat voor alternatieven
  • leidinggevenden delegeren het lukken en mislukken automatisch naar zichzelf

Van een meetbare oplossing naar een verifieerbare visie (besluitfuik)

We denken vaak in oplossingen. Dat is onze natuurlijke reflex. In tijden van crisis en bij een lage jobmaturiteit is dit geen probleem. 

Als de noodzaak bestaat om dingen anders te doen én onze ambitie is om diegene die vandaag al willen aan boord te houden, dan hebben we meer ruimte nodig. Die ruimte creëren we samen tijdens de C²RM workshops. 

Het product van de workshops is een kwalitatief verifieerbare beschrijving van wat men wil bereiken of vermijden binnen het project.

Reginald Verhofstede
C²RM Teamcoach

A-Switch

----------------------------------------------------------------------

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Deze licentie staat anderen toe mijn werk te verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt op mijn werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang A-Switch maar genoemd wordt als originele maker.